Tuesday, 17 January 2017

HR прогнози за 2017г.

//Извадка от  HR report, целият доклад може да откриете тук : http://thepworld.com/#hrReport

Социалните медии, изкуственият интелект и технологиите напълно предефинираха ролята на човешките ресурси в организациите.
За да разберем какво крие бъдещето за професионалистите по ЧР по целия свят, в P World, прекарахме последния месец говорейки с над 60 международни експерти по ЧР, обсъждайки техните идеи и прогнози за следващата година.

Заключението - 2017 ще бъде една от най-сложните години в глобалния свят на човешките ресурси.

1. Предвид слабите икономически перспективи в световен мащаб и на регионално ниво, бих казал, предизвикателството за HR ще бъде да се инвестира в хората и процесите по един ефективен начин. Един от подходите, за да направите това е да се индивидуализира развитието с по-рязък акцент върху опита базиран на реална промяна, която е от най-голямо значение и да се опростят сложните процеси в човешките ресурси чрез унищожаване на всички ненужни бюрократични процедури и даване на повече власт на преките ръководители.
Рамакришна Movva, Ръководител Стратегически HR & Организациoнни възможности, Emirates NBD Bank

2. Главни ключови ЧР играчи ще изместят фокуса от “people data” към бизнес анализи. Ние ще позволим на "хората показатели" (като финансисти, контрольорите и т.н.) да пресмятат, давайки възможност на "Хората хора" (като HR и обучители) да мислят и предлагат действия, въз основа на констатации.
Фрод Хваринг, Директор ЧР, EBU - European Broadcasting Union

3. "Човешкият" аспект на човешките ресурси ще се превърне в приоритет. Страхът и стресът са се превърнали в нещо нормално, в световен мащаб, и работното място не е по-различно. Двете големи тенденции ще бъдат организационната устойчивост и многообразието. Хората са длъжни да правят повече с по-малко и често се сблъскват с много предизвикателни и понякога плашещи ситуации, така че те са в режим на високо напрежение през повечето време. Това не е само отговорност на индивида - да управлява собствения си стрес, но и на организацията, за да се създаде фирмена култура, в която служителите могат да успяват, да се чувстват сигурни и да оценяват, както и напълно да разбират какво се очаква от тях.
Днешният бизнес свят изисква увеличение на ползите от многообразието, като същевременно минимизира организационните рискове, които разнообразието може да създаде. Разнообразие вече не просто означава да се работи с хора от различни среди за култивиране. То е много повече от това. Разнообразието включва разнообразие на мисълта. Пазарният натиск днес изисква от фирмите да станат умели в навигацията на разнообразие в техните редици на служителите, клиентската база и регулаторните органи. Тесногръди, неприобщаващи се към културата на работата хора, няма да бъдат устойчиви в бъдеще. Разнообразието се превръща в новото нормално.
Барбара Авлитис, Управляващ партньор, The Wright Work Place

4. Световният пазар преживява драстична промяна. Докато пристъпваме в нова ера, HR трябва да засили позициите си и да заеме нов подход към комерсиализма, поведението на потребителите и новото мислене на младото поколение. Тези, които са по-напред от времето ще успеят да развият тяхната марка. Дойде времето HR да заеме стратегическа роля в един силно конкурентен свят.
Рави Сайн, основател и генерален мениджър, Bluefin Consultancy

5. HR ще продължи да играе ключова роля в управлението на напрежението между осигуряването на инвестиции в критични времена, докато се справя с интензивна трансформация и решава да реинвестира или да подкрепи най-долния ред на P&L.
Сергио Езама, SVP & CHRO, PepsiCo Европа и Южна Сахара

6. Анализа ще играе още по-голяма роля за HR през 2017 г. Традиционните системи за управление на изпълнението ще продължат да изчезват и ще бъдат заменени с по-динамична система, която да отразява нуждите на бизнеса.
Денис Найт, бизнес и технически партньор, IBM

.........Вдъхновени от световните лидери решихме да попитам и родните специалисти - кои според тях ще са водещите тенденции в човешките ресурси през 2017г.

Роботизацията, изкуственият интелект, виртуалната реалност са част от т.нар. game changers и всички ще се изправим пред тях. Вече и у нас има производства, които се роботизират и хардуер или софтуер измества хората. И тук не само управлението на хората ще бъде засегнато – обществото като цяло и държавите не са подготвени. Очаквам все по-стратегическо значение да има HR професията за бизнес целите и тяхното постигане. Забелязвам все по-силен интерес от страна на изпълнителните директори към сферата на управлението на хора и вярвам, че той ще продължи да се засилва.
Детелина Смилкова, председател на УС на БАУХ

Моите очаквания за HR пазара в България за 2017 г. са за продължаване на много динамичното търсене на хора, съчетано с недостиг на кадри, продължаващ спад на безработицата и candidate driven market. Очаквам по-активни стъпки за внос на работна ръка, вкл. от страни извън ЕС; разумен ръст на заплатите в рамките на 4%; съкращения на кадри в банковата сфера във връзка със сливания и консолидация, и в производството—във връзка с автоматизация и роботизация, и съответно преструктуриране на работната сила. Надявам се, че ще тръгнат грантовите схеми по ОПЧР, което ще раздвижи много пазара. Очаквам продължаващ сериозен ръст на туризма, особено ако България успее да запази имиджа си на относително безопасно място. Очаквам ръст и при недвижимите имоти. Мисля че ще видим раздвижване във Варна, която ще се опита да навакса относителното изоставане от София, Пловдив и до някъде Бургас, като привлекателно място за нови производства, IT, outsourcing и старт-ъпи. Много е важно да имаме политическа стабилност.
Георги К. Първанов, член на УС на БАУХ

Да бъдем реалисти: ниската производителност, проблеми в образованието, демографските проблеми и ниски нива на готовност за мобилност поставят на изпитание организациите и колегите ЧР. Особеностите на пазара на труда в България ще изместят "стратегическият ЧР" малко по-далеч в бъдещето -:)). Приоритет ще бъдат промени в организационни структури и преглед на работни места и отговорности, обучения на персонала за усвояване на новости в съвременни технологии и автоматизирани системи, създаване и поддържане на привлекателни условия за наемане на работа на младите хора след Y поколението.
Христо Стоянов, член на УС на БАУХ
Тъй като темата за емоционална интелигентност на ниво личност е много актуална, като посока на мислене на организациите бих посочила развитие на тяхната „Емоционална интелигентност“ и по-точно способност да разбират своята култура, ценности, предимства и бизнес стратегии и да умеят да ги комуникират по най-подходящия начин с хората. Да са чувствителни за обратната връзка, която получа-
ват от пазара на труда и от своите служители и да умеят да реагират адекватно.
Силви Таниелян, ментор в менторската програма на БАУХ
За ефективното управление на човешкия капитал в близко бъдеще смятам, че ще се налага проявата на все по-голяма гъвкавост в няколко аспекта:
1. По отношение на привличане на нови хора – все повече ще навлизат социалните мрежи като канал за подбор и не само, както и създаването на специалисти вътре в самата организация, така че те да отговарят най-пълно на съответните нужди (тъй като от хората вече се очаква да са все повече мултифункционални, трудно може образователната система да ги подготви за това и всичко се случва в процеса на работа)
2. По отношение на ангажираност на хората – все повече ще навлизат дистанционните форми на заетост и на гъвкавост на работното време. Това съответно рефлектира върху отделния човек, който от една страна има повече свобода да избира своя работодател и условията, при които да работи – по кое време в денонощието и от кое място, но от друга страна това е и сливане на времето за работа и за почивка и на практика - непрекъснат ангажимент.
3. По отношение на компетенциите тези тенденции според мен ще доведат до необходимостта да се търсят и ценят хора, които са във висока степен инициативни, самоорганизирани, които успяват да доставят определен резултат в определен срок и лесно и бързо да се адаптират към нови условия.
 Ива Балашева, ментор в менторската програма на БАУХ
През тази година има два процеса, които предизвикват вниманието ми. На първо място е една тенденция, която се наблюдава в последните 2-3 години, а именно откриване на офиси или клонове на компании извън София. Това е породено, както от по-ниските разходи за труд и поддръжка на работни места, които има извън столицата, така и от все по-осезаемата липса на кандидати за работа в София. Това, плюс иновациите на работното място, ще продължи да се наблюдава и през 2017 г. Другият акцент, който искам да отбележа, е промяната, която настъпи в края на миналата година, и влезна в сила от началото на 2017 г., за изравняването на осигурителните вноски върху социалните разходи с тези на останалите плащания към служителите. Ще бъде интересно да се наблюдават различните решения, които ще трябва да вземат работодателите в тази връзка. Дали ще предпочетат да запазят структурата на плащанията към служителите, дали ще предприемат крачка в намаляване на социалните плащания за сметка на увеличения на трудовите възнаграждения или ще инвестират тези суми в друг тип придобивки за персонала.
 Лили Панайотова, ментор в менторската програма на БАУХ
…. С нетърпение очакваме да разберем дали тези тенденции ще се сбъднат, но едно е сигурно – Българска асоциация за управление на хора ще продължи да ви изненадва с нови и не чак толкова нови, но любими формати.

Wednesday, 4 January 2017

Защо БАУХ?

Често си мислим, че това, което правим, е ясно за всички; че това, което се стремим да постигнем, е ясно за всеки наш член. Но не е така. Когато си задълбочен в детайлите и познаваш процеса от А до Я, е трудно да си представиш, че може би отвън нещата не са толкова кристално ясни. Затова решихме накратко да ви представим БАУХ не просто като асоциация, а платформа даваща ви много…

Българска асоциация за управление на хора е многофункционална и богата платформа, която може да използвате да споделяте,  да учите, да питате,  да съветвате, да се хвалите,  да се оплаквате, да анализирате, да сравнявате, да експериментирате,  да предлагате, да се забавлявате, …

В ерата на технологиите и дигитализацията, информацията не е на крачка разстояние, а само на един „клик“. Затова и ние се стремим да ви предоставим материали, да споделим опит с вас чрез месечния ни бюлетин „Информатор“, седмичните ни „Рубрики“, платформата One.bg, социалните мрежи Facebook и LinkedIn … и тук в нашия блог.

Без практика обаче, информацията и знанията няма как да се затвърдят и усъвършенстват, а ние се стремим именно към това – да ви помогнем да бъдете най-добри в сферата на управлението на хора. Именно с това са свързани продуктите и услугите, които предлагаме - Сертификационна програма, Менторска програма, HR енциклопедия и HR на фокус (каталог на продукти и услуги).

Искаме и да показваме постиженията ви, да ви дадем възможност да споделите успехите си с колегите от гилдията, затова организираме Годишните HR награди на БАУХ.

Не на последно място е това, с което най-ярко се отличаваме – ние не сме просто неправителствена организация, а общност. По време на нашите международни конференции и неформални срещи, ви даваме възможност за нетуъркинг, обмяна на опит. Но не само тогава, възможностите за споделяне на опит, за създаване на нови контакти са целогодишни.


Защото Българска асоциация за управление на хора е платформа, където всеки би могъл да открие нещо за себе си!